Begin 1992 heeft een aantal bewoners van de binnenstad van Den Haag de mogelijkheid onderzocht om op het terrein van de Duinwaterleiding een ecologisch nieuw- en verbouwproject te realiseren. De gemeente was oorspronkelijk van plan om de gebouwen te slopen en er nieuwbouwflats neer te zetten. Deze plannen zouden een anonieme stadsuitbreiding betekenen. In de ogen van de toekomstige bewoners was er meer mogelijk: een grotere sociale cohesie, een ecologische bouwstijl en een gemeenschappelijke tuin. De vereniging de Waterspin werd opgericht en heeft met een haalbaarheidsonderzoek aangetoond, dat renovatie zeer goed mogelijk was. Dit haalbaarheidsonderzoek was - samen met het unieke ecologische en zelfbeheeraspect - voor de gemeente

aanleiding om de planvorming van de Waterspin te ondersteunen. Vijf jaar lang hebben de toekomstige bewoners met gemeente en projectontwikkelaar aan de vergadertafel gezeten om alles in kannen en kruiken te krijgen. De financiën waren een hoofdbreker. Om het geheel rond te krijgen is gaandeweg besloten dat er naast huur- ook koopwoningen in het complex moesten komen. Zonder deze constructie kon de Waterspin niet ontstaan.


Op 3 april 1997 kon eindelijk het startsein gegeven worden voor de bouw.

In de zomer van 1998 zijn 21 huurwoningen, 18 koopwoningen en 7 bedrijfsruimtes/ateliers klaar voor

gebruik.

Van alle leden van de Waterspin wordt een actieve bijdrage verwacht aan het beheer van het complex. Hetzij door actieve deelname aan een werkgroep of in een van de besturen, hetzij door het uitvoeren van klussen in de tuin of in een gemeenschappelijke ruimte. Hieronder staan enkele werkgroepen beschreven. Naast deze bestaande werkgroepen, zijn er tijdelijke werkgroepen, zoals de feestcommissie voorafgaand aan bijvoor beeld het zoveel-jarig bestaan van de Waterspin. Nieuwe initiatieven zijn van harte welkom.

Tuin


De tuinwerkgroep houdt zich bezig met de ecologisch opgebouwde inheemse plantentuin. Eens in de zoveel tijd wordt er een algemene tuindag georganiseerd voor de grote klussen. Voer de vissen in de vijver niet, deze volgen een speciaal dieet. Zet ook geen vissen uit in verband met overdraagbare ziektes en overbevolking. De kippen en het konijn worden verzorgd; wil je ze wat extra’s geven dan alleen groenvoer. Er is een compostbak bij het kippenhok die door deze werkgroep wordt beheerd. Iedereen kan hier zijn groente- en fruitafval in kwijt, maar let wel op of het geschikt materiaal is. Deponeer geen tuinafval in de compostbak (is te veel en/of te grof), maar in het kippenhok of op de takkenberg naast het kippenhok.


Tuindagen


Regelmatig is er een tuindag. Op deze tuindag wordt er met elkaar gewerkt aan o.a.; snoeien, onderhoud, bijhouden compost, onkruid wieden, gras zaaien en planten opbinden. Geïnteresseerden kunnen langskomen, meehelpen en enkele bewoners ontmoeten.


Eerst volgende tuindag(-en) zijn:

  • zaterdag 25 maart vanaf 11:00
  • zondag 30 april vanaf 11:00
  • zondag 4 juni vanaf 11:00
  • zaterdag 24 juni vanaf 11:00

Fietsenstalling


Groep die zich bezighoudt met de indeling van de huurdersfietsenstalling. Jaarlijks wordt geïnventariseerd door de betreffende commissie wie zijn/haar fiets wil stallen. De overgebleven plaatsen worden toegewezen aan de bewoners van de koopwoningen. Tot op heden heeft iedereen, zowel huurder als koper, een plaatsje gekregen in de fietsenstalling.

Alcatraz


Alcatraz is de binnentuin die zich bevindt in de voormalige meterwerkplaats van de Duinwaterleiding bij de huurwoningen nr.116 t/m 142. Hier vindt ook de ALV plaats. Het beheer wordt door 1 persoon gedaan. Voor grote taken/evenementen zal een adhoc werkgroep in het leven geroepen worden. Deze ruimte is een beperkt aantal keren per jaar te huur voor vergaderingen en feesten


Wasmachineruimte


Op een centrale plek op ons terrein, achterin de voormalige dienstwoningen, is een milieubewuste wasruimte gerealiseerd, met als uitgangspunt het besparen van kostbaar drinkwater. De wasmachine-werkgroep zorgt voor het onderhoud van het systeem, het oplossen van storingen en het schrijven en innen van de rekeningen. In de prijs van een wasbeurt zijn onder meer de kosten van energie, water, waspoeder (ecologisch) en afschrijving opgenomen.