Zonnepanelen


Sinds mei 2021 heeft de Waterspin 45 zonnepanelen op 2 gebouwen van de Waterspin in eigen beheer laten installeren.

De opbrengst hiervan was over het 1ste jaar ruim 15.000 Kw/h.

Met deze opbrengst dekken we het stroomverbruik van o.m. de algemene buitenverlichting van de 3 gebouwen van het huurdersdeel van de Waterspin, de wasmachineruimte, de keuken van Alcatraz en div. pompen t.b.v. het grijswatersysteem van onze gemeenschappelijke wasmachineruimte en de wc-spoeling met regenwater.


We verkopen zelfs een klein overschot aan onze energieleverancier.
In de toekomst is het mogelijk dit systeem uit te breiden om ook het
stroomgebruik van een aantal huishoudens door de zon te laten opwekken. Omdat het verkopen van stroom niet zo veel oplevert,is opslag van zonnestroom een volgende stap, maar dit is afhankelijk van de technische ontwikkeling hiervan.

Zuinig je toilet doorspoelen


In de Waterspin zijn verschillende stortbakken in omloop: bijvoorbeeld stortbakken met twee knoppen: één voor een grote spoelbeurt en één voor een kleine, en stortbakken waarvan de knop terug kan worden geduwd voor een kleine spoeling. Door bij de ‘kleine boodschap’ met minder water te spoelen, hoeft de regenwaterpomp minder te draaien en blijft er meer regenwater over voor andere spoelingen.


Werking van de rietvijver


De Waterspin is water besparen! Een gemiddelde wasmachine gebruikt per wasbeurt 50 tot 70 liter water. Voor een klein gezin is dat 15.000 liter schoon drinkwater per jaar. In de Waterspin wordt het waswater niet door het riool gespoeld, maar met een helofytenfilter, via de rietvijver gezuiverd en weer opnieuw gebruikt. Dit gaat als volgt: Het gebruikte waswater komt eerst in een vetafscheider terecht, waarin de grove delen bezinken. Vervolgens komt het water in een pompput waarvan de pomp wordt bediend door de schakelkast die links boven de machines hangt. Vanuit deze put wordt het water naar het rietveld gepompt. De wortels van de rietplanten (helofyten) zorgen in combinatie met de samenstelling van de bodem (zand, stro en kiezels) voor het effectief reinigen van het vuile water, dat vervolgens weer als schoon water voor een volgende was kan worden gebruikt.

Behalve waterbesparing is er tevens een klein financieel voordeel doordat het (ecologische) wasmiddel gezamenlijk wordt ingekocht. Uiteraard levert het besparen van water op termijn ook een kostenbesparing op.


Serres


De serres in de nieuwbouwwoningen zijn er als warmte- en koudebuffers. Het dubbelglas bevindt zich dan ook aan de binnenkant, de kamerzijde, van deze serres. In de zomer wordt het in de serre erg warm maar daardoor blijft de woonkamer heerlijk koel. In de winter is de serre veel kouder dan de woonkamer waardoor een extra isolatie ontstaat.


Gemeenschappelijke wasmachineruimte


In de wasmachineruimte staan twee wasmachines die wassen met gezuiverd water uit de rietvijver en een wasmachine die is aangesloten op leidingwater. Tevens is er een (gasgestookte) wasdroger door een aantal bewoners gekocht. Iedereen kan deze machine gebruiken.

Nieuwe bewoners worden natuurlijk uitgenodigd om hun was te doen in de wasmachineruimte! Het is niet alleen ecologisch, maar bespaart natuurlijk ook ruimte in de eigen badkamer, en… geen kopzorgen meer over de aanschaf en het onderhoud van een eigen wasmachine!


Regenwatersysteem


Toiletten zijn, na de douche, de grootste waterverbruiker in huis: een gemiddeld huishouden verbruikt voor het toilet bijna 30.000 liter per jaar. In de Waterspin worden de toiletten in de woningen gespoeld met regenwater. Hierdoor is het drinkwaterverbruik een stuk lager dan in een ‘standaard’ woning. Er wordt zo meer dan de helft aan drinkwater bespaard. In de huurwoningen is dat zelfs meer dan 90 procent, omdat het opslagreservoir daar het grootst is.

Het regenwater dat van de daken wordt afgevoerd, wordt (via de regenpijpen) opgevangen in twee grote reservoirs die -onder de grond- in de Waterspintuin zitten. De putdeksels daarvan zijn te zien tussen het gras in de tuin. Vanuit de tank wordt het water via een pomp naar de toiletten gepompt. Als het een tijdje niet heeft geregend en de reservoirs bijna leeg zijn, worden deze reservoirs bijgevuld met drinkwater, zodat er altijd genoeg water is om de toiletten door te spoelen.

Geo-stones


Tevens heeft de Waterspin waterdoorlatende straatstenen, zogenaamde geostones (de stenen in de steeg); zij zorgen ervoor dat het regenwater niet in het riool verdwijnt, maar terecht komt in de bodem. Daardoor wordt schoon regenwater niet in het overbelaste riool gestort.


Afvalscheiding


Het belang van het scheiden van huisafval is bekend, daarom scheiden wij het afval zoveel mogelijk. Papier wordt één keer per maand apart opgehaald. Glas gaat naar de glasbak en chemisch afval in de milieubox. Batterijen moeten apart bij winkels en supermarkten worden ingeleverd. Tevens maken wij gebruik van de composthoop in onze eigen tuin, onder andere omdat we deze compost heel goed in de eigen tuin kunnen gebruiken.

De Composthoop


Rijpe compost van GFT-afval is een uitstekende bodemverbeteraar voor elke bodem, vooral arme zandgrond kan dat goed gebruiken. De voordelen op een rijtje:

1. De warmtehuishouding van de bodem verbetert, waardoor het seizoen wordt verlengd.

2. De vochthuishouding van de bodem verbetert; er kan meer vocht vastgehouden worden, waardoor de planten minder snel last hebben van droge perioden; overtollig vocht wordt gemakkelijker afgevoerd waardoor er in natte perioden minder snel plassen ontstaan.

3. De doorluchting van de bodem wordt beter.

4. Er ontstaat een gevarieerder en gezonder bodemleven.

5. De structuur van de bodem wordt evenwichtiger. Wat de gemeentereiniging netjes gescheiden ophaalt, wordt uiteindelijk samen verbrand. Voor GFT-afval betekent dat, dat er extra energie (brandstof) toegevoegd moet worden en dat er grondstoffen verloren gaan. Ter plekke composteren spaart vervoer uit. Een mooi gebouwde, goed onderhouden composthoop is een sieraad voor de tuin in ecologisch, milieutechnisch, opvoedkundig en esthetisch opzicht.