Samen

Van alle leden van de Waterspin wordt een actieve bijdrage verwacht aan het beheer van het complex. Hetzij door actieve deelname aan een werkgroep of in een van de besturen, hetzij door het uitvoeren van klussen in de tuin of in een gemeenschappelijke ruimte. Hieronder staan enkele werkgroepen beschreven. Naast deze bestaande werkgroepen, zijn er tijdelijke werkgroepen, zoals de feestcommissie voorafgaand aan bijvoor beeld het zoveel-jarig bestaan van de Waterspin. Nieuwe initiatieven zijn van harte welkom.

Alcatraz

 

Alcatraz is de binnentuin die zich bevindt in de voormalige meterwerkplaats van de Duinwaterleiding bij de huurwoningen nr.116 t/m 142. Hier vindt ook de ALV plaats. Het beheer wordt door 1 persoon gedaan. Voor grote taken/evenementen zal een adhoc werkgroep in het leven geroepen worden. Deze ruimte is een beperkt aantal keren per jaar te huur voor vergaderingen en feesten

 

Tuin

 

De tuinwerkgroep houdt zich bezig met de ecologisch opgebouwde inheemse plantentuin. Eens in de zoveel tijd wordt er een algemene tuindag georganiseerd voor de grote klussen. Voer de vissen in de vijver niet, deze volgen een speciaal dieet. Zet ook geen vissen uit in verband met overdraagbare ziektes en overbevolking. De kippen en het konijn worden verzorgd; wil je ze wat extra’s geven dan alleen groenvoer. Er is een compostbak bij het kippenhok die door deze werkgroep wordt beheerd. Iedereen kan hier zijn groente- en fruitafval in kwijt, maar let wel op of het geschikt materiaal is. Deponeer geen tuinafval in de compostbak (is te veel en/of te grof), maar in het kippenhok of op de takkenberg naast het kippenhok.

Wasmachineruimte

 

Op een centrale plek op ons terrein, achterin de voormalige dienstwoningen, is een milieubewuste wasruimte gerealiseerd, met als uitgangspunt het besparen van kostbaar drinkwater. De wasmachine-werkgroep zorgt voor het onderhoud van het systeem, het oplossen van storingen en het schrijven en innen van de rekeningen. In de prijs van een wasbeurt zijn onder meer de kosten van energie, water, waspoeder (ecologisch) en afschrijving opgenomen.

Fietsenstalling

 

Groep die zich bezighoudt met de indeling van de huurdersfietsenstalling. Jaarlijks wordt geïnventariseerd door de betreffende commissie wie zijn/haar fiets wil stallen. De overgebleven plaatsen worden toegewezen aan de bewoners van de koopwoningen. Tot op heden heeft iedereen, zowel huurder als koper, een plaatsje gekregen in de fietsenstalling.

De Waterspin

 

Bewust wonen en werken op een unieke locatie in het oude centrum van Den Haag.

Contact

 

Vereniging De Waterspin

Spijkermakersstraat 34 t/m 142

2512 ET Den Haag